AKADEMIA SEGRO

Akademia SEGRO to projekt uruchomiony w październiku 2020 roku w ramach Funduszu na Stulecie SEGRO, koncentrujący się na wsparciu edukacyjnym dla młodzieży licealnej. W tym celu SEGRO nawiązało współpracę z Fundacją Wspierania Edukacji i Rozwoju “Innowatorium”, która na co dzień pomaga szkołom i pracuje nad rozwojem narzędzi edukacyjnych. Główną ideą projektu jest wspieranie licealistów z mniej zasobnych rodzin poprzez rynkową edukację, a docelowo przez zapewnienie im kursów języka angielskiego. Jednocześnie uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z rynkiem nieruchomości przemysłowych, a w szczególności z działalnością SEGRO. 

We wspólnym projekcie, zorganizowanym dla sześciu wybranych szkół, zlokalizowanych w pobliżu nieruchomości magazynowych SEGRO, Fundacja Innowatorium przygotowała dwie autorskie gry symulacyjne, które młodym ludziom, uczęszczającym do III klasy liceum, przybliżą główne filary działalności branży magazynowo-produkcyjnej. Proponowany program edukacyjny będzie dla uczestników również okazją do sprawdzenia i doskonalenia umiejętności językowych oraz tych z zakresu zarządzania i negocjacji.

Główne założenia projektu:

1. Projekt będzie realizowany w dwóch regionach, w których znajdują się parki logistyczne SEGRO: w okolicach Poznania i w Łodzi.

2. Projekt ma formę konkursu szkolnego, a zwycięzcy z każdej lokalizacji otrzymają nagrodę w postaci kursu języka angielskiego.

3. W dwóch wymienionych regionach projektem zostanie objętych sześć szkół średnich (łącznie ok. 250 uczniów), zlokalizowanych w pobliżu parków SEGRO (w promieniu 20 km).

4. Konkurs będzie prowadzony wyłącznie w języku angielskim.

5. Na konkurs składają się dwa etapy: szkolny i centralny.

6. Etap szkolny poprzedzą warsztaty z zakresu negocjacji i umiejętności komunikacyjnych, a sam konkurs będzie związany z negocjacjami w sprawie najmu powierzchni magazynowej. Na podstawie wyników tych negocjacji jury wybierze uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu centralnego.

7. Etap centralny (po 4 uczniów z każdej z 6 szkół w towarzystwie nauczyciela) odbędzie się na terenie nieruchomości SEGRO i będzie dotyczył zagadnień z zakresu zarządzania parkiem logistycznym. Podczas finałowego etapu, planowanego na przełomie listopada i grudnia 2020 roku, zostanie wyłonionych sześciu zwycięzców, których nagrodzimy kursami języka angielskiego.