AKADEMIA SEGRO

Akademia SEGRO to projekt realizowany czwarty rok z rzędu, w którym do tej pory wzięło udział ponad 2000 uczniów. Finansowany jest przez program Odpowiedzialne SEGRO, stanowiący filar inwestowania w lokalne społeczności i środowisko naturalne. Projekt skupia się na wsparciu edukacyjnym dla młodzieży licealnej, we współpracy z Fundacją Wspierania Edukacji i Rozwoju “Innowatorium”, która na co dzień pomaga szkołom i pracuje nad rozwojem narzędzi edukacyjnych. Głównym celem inicjatywy jest wspieranie uczniów szkół średnich z mniej zasobnych rodzin poprzez rynkową edukację oraz zapewnienie im kursów języka angielskiego. Dodatkowo, uczniowie mają możliwość poznania rynku nieruchomości przemysłowych, zwłaszcza działalności SEGRO.”

We wspólnym projekcie, zorganizowanym dla wybranych szkół, zlokalizowanych w pobliżu nieruchomości magazynowych SEGRO, Fundacja Innowatorium przygotowała dwie autorskie gry symulacyjne, które młodym ludziom, uczęszczającym do klas drugich i trzecich liceów i techników, przybliżą główne filary działalności branży magazynowo-produkcyjnej. Proponowany program edukacyjny będzie dla uczestników również okazją do sprawdzenia i doskonalenia umiejętności językowych oraz tych z zakresu zarządzania i negocjacji.

Główne założenia 4 edycji:

1. Projekt będzie realizowany w regionach, w których znajdują się parki logistyczne SEGRO, w województwach: Mazowieckim, Wielkopolskim, Małopolskim, Łódzkim, Śląskim i Dolnośląskim.

2. Projekt ma formę konkursu szkolnego, a zwycięzcy z każdej lokalizacji otrzymają nagrodę w postaci kursu języka angielskiego.

3. W dwóch wymienionych regionach projektem zostanie objętych około 30 szkół średnich, zlokalizowanych w pobliżu parków SEGRO (w promieniu 30 km).

4. Konkurs będzie prowadzony wyłącznie w języku angielskim.

5. Na konkurs składają się dwa etapy: szkolny i centralny.

6. Etap szkolny obejmie warsztaty z zakresu negocjacji i umiejętności komunikacyjnych, a sam konkurs będzie związany z negocjacjami w sprawie najmu powierzchni magazynowej. Na podstawie wyników tych negocjacji jury wybierze uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu centralnego.

7. Etap centralny (po 4 uczniów z każdej z 30 szkół w towarzystwie nauczyciela) odbędzie się na terenie nieruchomości SEGRO i będzie dotyczył zagadnień z zakresu zarządzania parkiem logistycznym. Podczas finałowego etapu zostaną wyłonieni zwycięzcy, których nagrodzimy kursami języka angielskiego.