Organizatorzy

SEGRO, spółka o statusie firmy Real Estate Investment Trust (”REIT”), notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych w indeksie FTSE 100, jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych z portfolio wynoszącym 8,1 mln m2 powierzchni o wartości 13,3 mld funtów. Nieruchomości firmy są strategicznie rozmieszczone w lokalizacjach na terenie Wielkiej Brytanii – w pobliżu Londynu oraz w południowo-zachodniej i środkowej Anglii, a także na terenie Europy kontynentalnej we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Holandii oraz w Czechach.

Od 100 lat SEGRO tworzy przestrzeń, która daje wyjątkowe możliwości. Firma buduje zarówno nowoczesne magazyny typu „big box”, użytkowane głównie przez regionalne, krajowe i międzynarodowe centra dystrybucyjne, jak i magazyny miejskie, zlokalizowane w pobliżu głównych aglomeracji i centrów biznesowych. SEGRO dostarcza obiekty najwyższej jakości, w których klienci mogą efektywnie rozwijać swój biznes.

Swoją działalność w Europie Centralnej spółka rozpoczęła pod koniec 2005 roku. Obecnie deweloper prowadzi inwestycje w takich strategicznych lokalizacjach jak: Gliwice, Łódź, Poznań, Praga, Stryków, Tychy, Warszawa i Wrocław.

SEGRO Poland Sp. z o.o.
Pl. Władysława Andersa 3
61-894 Poznań

Innowatorium jest organizacją ekspercką, której głównym celem jest próba zmiany systemu nauczania w polskim systemie oświatowym. Uważamy, że system edukacji na świecie, którego paradygmat został opracowany pod koniec XVIII, świetnie wpisywał się w modele gospodarcze XIX i XX wieku, zupełnie nie przystaje do dzisiejszych realiów. Wiele organizacji społecznych i biznesowych zwraca na ten problem uwagę od dawna, proponując działania, które mają na celu adaptację starego systemu do nowych technologii i rzeczywistości. Chcielibyśmy rozwinąć te tendencje, wzmocnić je i uwspólnić rozproszone dotąd wątki dyskursu na temat edukacji.

W tej systemowej zmianie potrzebne są nowoczesne narzędzia edukacyjne, którą mogłyby ją wesprzeć. Wśród opracowywanych przez nas technik i narzędzi znajdują się między innymi: gry planszowe, gry miejskie, symulacje, debaty, ICT. Obszarami w których staramy się je wprowadzać są między innymi historia, edukacja obywatelska, kompetencje miękkie.

Fundacja utrzymuje się z projektów, które prowadzi oraz datków darczyńców. Nie jesteśmy jeszcze organizacją OPP. Fundacja Innowatorium jest twórcą innowacyjnych technik i metod nauczania, specjalizuje się we wspieraniu korzystnych społecznie inicjatyw.

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju “Innowatorium“
ul Sinych Mgieł 9
05-540 Zalesie Górne
https://innowatorium.org/

Masz pytania? Napisz do nas!