Organizatorzy


SEGRO, spółka o statusie Real Estate Investment Trust („REIT”), jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych. W swoim portfolio ma 10,4 mln m2 powierzchni o wartości 20,7 mld funtów, gdzie obsługuje klientów z różnych sektorów gospodarki. Nieruchomości firmy zlokalizowane są w największych miastach i ich okolicach, jak również w pobliżu kluczowych węzłów komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii i siedmiu innych europejskich krajach.
 
Od ponad 100 lat SEGRO tworzy przestrzeń, która daje wyjątkowe możliwości. Firma buduje zarówno nowoczesne magazyny typu „big box”, użytkowane głównie przez regionalne, krajowe i międzynarodowe centra dystrybucyjne, jak i magazyny miejskie, zlokalizowane w pobliżu głównych aglomeracji i centrów biznesowych, dostarczając obiekty najwyższej jakości, w których klienci mogą efektywnie rozwijać swój biznes.
 
Zobowiązanie do działania na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego jest integralną częścią strategii i celów SEGRO. Program Odpowiedzialne SEGRO koncentruje się na trzech długoterminowych priorytetach: wspieranie niskoemisyjnego rozwoju, inwestowanie w lokalne społeczności i środowisko naturalne oraz rozwijanie talentów.

SEGRO Poland Sp. z o.o.
Pl. Władysława Andersa 3
61-894 Poznań

https://www.segro.com/

Innowatorium jest organizacją ekspercką, której głównym celem jest próba zmiany systemu nauczania w polskim systemie oświatowym. Uważamy, że system edukacji na świecie, którego paradygmat został opracowany pod koniec XVIII, świetnie wpisywał się w modele gospodarcze XIX i XX wieku, zupełnie nie przystaje do dzisiejszych realiów. Wiele organizacji społecznych i biznesowych zwraca na ten problem uwagę od dawna, proponując działania, które mają na celu adaptację starego systemu do nowych technologii i rzeczywistości. Chcielibyśmy rozwinąć te tendencje, wzmocnić je i uwspólnić rozproszone dotąd wątki dyskursu na temat edukacji.

W tej systemowej zmianie potrzebne są nowoczesne narzędzia edukacyjne, którą mogłyby ją wesprzeć. Wśród opracowywanych przez nas technik i narzędzi znajdują się między innymi: gry planszowe, gry miejskie, symulacje, debaty, ICT. Obszarami w których staramy się je wprowadzać są między innymi historia, edukacja obywatelska, kompetencje miękkie.

Fundacja utrzymuje się z projektów, które prowadzi oraz datków darczyńców. Nie jesteśmy jeszcze organizacją OPP. Fundacja Innowatorium jest twórcą innowacyjnych technik i metod nauczania, specjalizuje się we wspieraniu korzystnych społecznie inicjatyw.

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju “Innowatorium“
ul Sinych Mgieł 9
05-540 Zalesie Górne
https://innowatorium.org/

Masz pytania? Napisz do nas!