Zgody na udział w konkursie

Zgody na udział w konkursie

By formalnościom stało się zadość, prosimy o wypełnienie załączonych formularzy i uzyskanie zgód od opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych_Segro

Zgoda rodzica_Akademia Segro